جستجو

دکتر زهره نصیری

دکتر زهره نصیری

دکتر زهره نصیری مشاوره کودک و نوجوان

لیسانس بهداشت عمومی دانشگاه شهید صدوقی یزد سال 80 معدل 16/61
کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اصفهان سال 90 معدل 19/36رتبه اول ورودی
عنوان پایان نامه ارشد : بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایتمندی روابط خانوادگی شهروندان اصفهان
دانشجوی سال 4 دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
عنوان پایان نامه: تعیین الگوی های زمان روانشناختی ضرب آهنگهای عملکرد شناختی و هیجانی کودکان و بررسی اثر آموزش این الگوها به مربیان بر بهبود عملکرد کودکان پیش دبستانی
رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان- فصلنامه خانواده پژوهی- پاییز 1392- شماره 35
رابطه هوش هیجانی و رضایتمندی همسران( زوجین) شهروند اصفهانی- مجله یافته های نو در روانشناسی
رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مناطق اقتصادی- اجتماعی – اولین همایش ملی خانواده و امنیت اردیبهشت 92 یزد
مقایسه میزان شادی، اضطراب و حسی نگری کودکان بستری در بیمارستان و عادی بر اساس ترسیم نقاشی کنگره رواندرمانی بین المللی اردیبهشت95 تهران
The realationship between emotional intelligence and marital satisfaction: 10-year outcome of parents from three different economic levels. Iranian J psychiatry 9:4, October 2014
Comparison of percutaneous versus open surgical techniques for placement of peritoneal dialysis catheter in children: A randomized clinical trial. MJIRI, 28.38.1 June 2014.
A novel method for salvage of malfunctioning peritoneal dialysis catheter. Urology Annals Apr2014, 6.

فعایت های دکتر زهره نصیری

کارگاه صد ساعته کودک دانشگاه تهران
کارگاه صد ساعته روش تدریس دوره ابتدایی مرکز انجمنهای علمی آموزشی معلمان استان اصفهان
کارگاه مربیگری پرورش خلاقیت 16 ساعته دانشگاه تهران
کارگاه یکپارچگی حسی 8 ساعته کلنیک بهار زندگی
کارگاه فرزندپروری نوجوان 8 ساعته دانشگاه تهران
عضو کارگروه تالیف کتاب مهدقرآن استان اصفهان و تالیف 8 کتاب ( جوانه های قرآن 3-4 سال 3 جلد- جوانه های قرآن 4-5 سال سه جلد- گام نخست فوق برنامه پایه سوم ابتدایی)
کار با کودک و آموزش قرآن روخوانی مفاهیم و حفظ به کودکان پیش از دبستان و ابتدایی از سال 1380 تا 1390
بازرس آموزشهای فوق برنامه قرآن اصفهان سال 1388 تا 1391
برگزاری دوره های تربیت مربی پیش از دبستان و ابتدایی 22دوره سه روزه اصفهان و یزد
سخنرانی سه روزه تربیت مؤثر در دو گروه صبح و بعد ازظهر در سالن سینما دانش آموز استان یزد

سخنرانی یکروزه تربیت موثر با موضوع فرزندپروری مثبت اسفند ۱۳۹۵
دستیار آموزشی خانم دکتر عاقبتی در کارگاههای صد ساعته کودک دانشگاه تهران
درمانگر کودک کلینیک بهار زندگی تهران به مدت ۱۶ ماه
دکتر زهره نصیری دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی
بازرس مراکز پیش دبستانی و مدارس مهد قرآن های اصفهان
دارای ۴ مقاله PUBMED
بیش از ده سال سابقه کار آموزش با کودک
مولف ۸ کتاب محتوای آموزش پیش دبستانی د مقاطع سنی ۳-۴ سال و۴-۵ سال

موقعیت: دکترای روانشناسی تربیتی
Open Popup

رفتار با کلاس اولی ها

  • رفتار شما با فرزند کلاس اولیتان چگونه است؟

    در برابر واکنش های فرزند کلاس اولیتان چه کار می کنید؟

    به دنبال راه حل مسائل فرزند کلاس اولیتان هستید؟

    جواب سوالات شما در دستان متخصصین ماست