جستجو

معصومه دشت آبادی

معصومه دشت آبادی

معصومه دشت آبادی

موقعیت: کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره
تخصص ها: مشاوره تحصیلی, مهارت های زندگی
Open Popup

رفتار با کلاس اولی ها

  • رفتار شما با فرزند کلاس اولیتان چگونه است؟

    در برابر واکنش های فرزند کلاس اولیتان چه کار می کنید؟

    به دنبال راه حل مسائل فرزند کلاس اولیتان هستید؟

    جواب سوالات شما در دستان متخصصین ماست