جستجو

زهرا شیربند

زهرا شیربند

مهناز شیربند

موقعیت: روانشناسی عمومی
تخصص ها: کتاب درمانگر, گروه درمانجو
Open Popup

رفتار با کلاس اولی ها

  • رفتار شما با فرزند کلاس اولیتان چگونه است؟

    در برابر واکنش های فرزند کلاس اولیتان چه کار می کنید؟

    به دنبال راه حل مسائل فرزند کلاس اولیتان هستید؟

    جواب سوالات شما در دستان متخصصین ماست