جستجو

چگونگی خروج روح از بدن

شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

تجربه ی شگفت خروج روح از بدن

وقتی روح از بدن خارج می شود یا فرد خروج روح از بدن را تجربه می کند چه اتفاقی در مغز می افتد؟ گروهی از پژوهشگران سعی کرده اند به این مسأله پاسخ دهند .

در پژوهش جدیدی، پژوهشگران با دستگاه اسکنر و دوربین های فانتزی این تصور و توهم را به آزمون شونده القا می کنند که بدن آنها در جای دیگری از اتاق حضور دارد، نه در جایی که حقیقتا دراز کشیده اند. در چنین حالتی از توهمِ حضور در همه جای اتاق، فعالیت مغزی فرد آزمایش شونده بررسی می شود؛ تا دریابند کدام بخش های مغز این توهم را دنبال می کنند که فرد در کجا قرار گرفته است.

در پژوهش جدیدی که کوتراستم و همکارانش آغاز کرده اند می خواهند بفهمند مکانیسم

ارسال شده در روانشناسی, مباحث, مقالات توسط گروه تحقیق و پژوهش اسوه | Tags: , ,

Open Popup

رفتار با کلاس اولی ها

  • رفتار شما با فرزند کلاس اولیتان چگونه است؟

    در برابر واکنش های فرزند کلاس اولیتان چه کار می کنید؟

    به دنبال راه حل مسائل فرزند کلاس اولیتان هستید؟

    جواب سوالات شما در دستان متخصصین ماست